Virtual assistant

Een persoonlijk assistent die op afstand zijn werkzaamheden verricht, dat is waar een virtual assistant is. Meer en meer ondernemers en managers besluiten om de meer ondersteunende en routinematige werkzaamheden uit te besteden, vaak omdat het ze veel tijd kost. De ondernemer en manager houden daardoor tijd over om betekenisvoller werk voor de onderneming te kunnen doen.

Contact per e-mail

Een virtual assistant (VA) doet zijn werk vanuit het eigen (thuis)kantoor en er wordt telefonisch en per e-mail contact onderhouden. Groot voordeel voor ondernemer en manager is dat hij op deze wijze en op flexibele basis over een hoger opgeleide medewerker beschikt. De VA kan een beroep doen op een buitenlandse virtual assistant in een lagelonenland om zo de kosten laag te houden. In dat geval gaat het ook om simpele, afgebakende en repeterende taken. Een Nederlandse VA kan zelfstandiger zijn werk doen.

virtual assistant

Het Nieuwe Werken

Voor steeds meer ondernemers is een virtual assistant echt een uitkomst. Vooral voor die managers die steeds meer onafhankelijk van plaats en tijd werken. En dat wordt iets dat steeds meer gebeurt en wel Het Nieuwe Werken genoemd wordt. De ondernemer vindt een secretaresse die strikt aan kantoortijden gebonden is maar onhandig. De VA daarentegen is altijd beschikbaar en kan zelfs in het weekend of buiten de gebruikelijke kantooruren ingezet worden. Ondernemers hebben steeds specifieke ondersteuning nodig, zo is gebleken. De virtual assistant bouwt vaak voor een langere periode een relatie op met de opdrachtgever. Verder dient een VA proactief te kunnen denken en effectief moeten kunnen werken. Verder is een hoge opleiding gewenst.

Maximale ontzorging

Door de virtuele assistent kunnen werkzaamheden worden verdeeld en kan snel tegemoet worden gekomen aan de wensen van de opdrachtgever, zeker ook door slimme online toepassingen die gebruikt worden om te werken en ook om te communiceren. In de praktijk gaat het overigens specifiek om administratieve en secretariële ondersteuning. Afhankelijk uiteraard van het opleidingsniveau en samenwerkingsverbanden komen daar vaak diverse taken bij die altijd gericht zijn op maximale ontzorging van de opdrachtgever.

Online projectmanagementsysteem

De betere virtual assistants werken met een online projectmanagement systeem waardoor de opdrachtgever kan zien hoever de VA met bepaalde projecten is. Dit is van uitermate belangrijk omdat de opdrachtgever en VAN elkaar dus niet regelmatig zien. In de online projectomgeving worden alle taken en ook de gewerkte tijd bijgehouden. Vaak is de opdrachtgever beter op de hoogte van wat de VA doet, dan van die collega die naast hem zit.

Nazorg bouw

Nazorg bouw mag men niet onderschatten

Als je een woning hebt laten bouwen, is het niet direct klaar. Het is namelijk goed dat je ook nazorg verricht. Als je een woning hebt gebouwd is het natuurlijk wel belangrijk dat je de woning goed onderhoud. Om dit te realiseren is het goed dat je periodieke controles uitvoert en hierbij ook kijkt wat je kunt aanpakken om zodoende de kwaliteit en de status van de woning te waarborgen. Hieronder zullen we het kort hebben waarom het verstandig is om hier aandacht aan te besteden. Vervolgens zullen we ook nog kort ingaan op de mogelijkheden waar je zeker rekening mee houd.

Waarom zou ik nazorg verrichten?

Veel mensen vragen zich af waarom het noodzakelijk is om nazorg te verrichten. Als eerst is het goed om nazorg te doen om de kwaliteit van de woning te waarborgen. Als je een woning hebt, wil je er natuurlijk wel zo lang mogelijk mee aan de slag gaan en daarom is het goed dat je hier aandacht aan besteed. Daarnaast is het ook goed dat je hier geld investeert, want diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het investeren in nazorg zorgt dat de waarde van de woning behouden wordt en in veel gevallen is het zelfs zo dat de waarde van de woning zal stijgen. Dit is natuurlijk mooi meegenomen als je een woning hebt gekocht. Het is om deze twee redenen zeker aan te raden om hier aandacht aan te besteden. Je wilt immers niet voor verrassingen komen te staan als je besluit om de woning te verkopen. Veel mensen komen er dan achter dat de woning niet in optimale staat is en dit zal resulteren in een mindere verkoopprijs.

Wie moet de nazorg verrichten?

Het is goed om een partij in te schakelen die echt specialist is op het gebied van nazorg. Hierbij kun je vaak in zee gaan met bouwbedrijven. Hierbij is het wel goed om te vragen of ze specialisten in dienst hebben op het gebied van nazorg in gebouwen. Hierdoor weet je zeker dat de woning optimaal en periodiek wordt gecontroleerd. Dit zorgt voor een optimaal resultaat en dat is natuurlijk wat je uiteindelijk wilt bereiken met nazorg bouw. In een aantal gevallen is het zelfs mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten. Dit is natuurlijk erg fijn, want hierdoor hoef je echt geen rekening meer te houden met het onderhouden van de woning en dat is natuurlijk erg prettig.

Meer informatie over de nazorg

Een valgordel voor de veiligheid

Valgordel Veiligheid

Het is niet voor iedereen duidelijk wat een valgordel, of valbeveiliging, is. En eigenlijk is dat best wel gek. Het is toch belangrijk de veiligheid van de mens op één te houden? Bewustwording is cruciaal om de veiligheid bij werkzaamheden hoog te houden. Valbeweging zorgt dus voor de veiligheid binnen werkzaamheden. Het voorkomt dat werkers van hoogtes vallen, of juist opgevangen worden. 

 

Valgevaar

Officieel is er sprake van valgevaar bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte. Sommige bedrijven laten hun werkers al een valbeveiliging dragen bij 1,5 meter hoogte. Deze hoogte kan voor werkers al vervelend uitpakken. Daarbij werken deze mensen vaak met zware voorwerpen, dus is het extra belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen. Ook is het mogelijk dat sommige werkers boven water of wegens moeten werken. Wanneer een werker dan valt, kan dat fataal zijn. Daarbij moeten deze werkers ook valgordels dragen bij sparingen in vloeren. Sparing is een term uit de bouw. Hierbij gaat het om in een beton aangebrachte uitsparing waar later leidingen in doorgevoerd worden.

 

Valbeveiliging wordt dus ingezet als er werkzaamheden op hoogte uitgevoerd worden. Denk hierbij aan bruggen over water en snelwegen, maar ook aan daken. Een valgordel is helaas niet verplicht, waardoor er tegenwoordig nog ongelukken gebeuren op hoogtes.

 

Verschillende soorten

Bij verschillende soorten werkzaamheden horen natuurlijk verschillende soorten materialen. Er zijn zes verschillende soorten materialen om werkers op hoogte te beschermen.

 

  1. Looppaden. Beschermt de dakbedekking en geeft veilige looproutes aan voor de werkers;
  2. Ladders. Klimvoorzieningen om hoger gelegen werkplekken te bereiken;
  3. Hekwerk en borstwering. De meeste veilige oplossing als er regelmatig werkzaamheden aan de dakrand uitgevoerd worden zijn hekwerk of borstwering;
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze middelen worden gebruikt om een val te stoppen door middel van een rail- of kabelsysteem;
  5. Markering. Wat eventueel kan helpen is markering op 4 meter van de dakrand. Zo weten de werkers wanneer ze extra voorzichtig moeten zijn;
  6. Ankerpunten en kabelsystemen. Zo kan een werker vrij bewegen over het dak en zich vast zekeren aan een ankerpunt of kabelsysteem.

 

Verschil

Er zijn twee manieren om werkers op hoogte te beschermen: gebiedsbegrenzing en valbeveiliging. Het verschil is onduidelijk voor sommige, maar toch is het belangrijk het verschil te kennen.

 

Zoals al eerder vermeld beschermt een valgordel de gebruiker bij een val. Het vangt de werken op hoogte als het ware op.

 

Een gebiedsbegrenzing systeem voorkomt dat de gebruiker op een plek komt waar hij vanaf zou kunnen vallen. Dat is natuurlijk fijn, maar kan werkers op hoogte belemmeren in het werk.

 

Klik hier voor meer informatie